Относно издаването на индивидуални протоколи

Студенти, които желаят да получат инидивидуален протокол за изпити от минали години, могат да го направят в отдел „Учебен“ (каб. 225) в срок до 03.06.2022 г. и от 13.06. до 20.06.2022 г.

Изпитната сесия се провежда присъствено, протоколите се получават от инспектора на хартиен носител и преди изпита се предават на преподавателя.