Относно проект „Студентски практики“

Приемът на студентски договори по проекта се прекратява.