Промоция на Юридическия факултет

Тържеството по връчването на дипломите на студентите, завършили
Юридическия факултет (Випуск 2021 ) ще се проведе на 01 юли 2022 г. (петък) в
Спортната зала на Университета на бул. „България“ № 236 от 11:00 часа.

Относно организация на промоцията – вижте ТУК