Относно записването на студенти в задочна форма на обучение

Записването на студенти в по-горен курс от задочна форма на обучение ще се извършва от 01.09.2022 г.
През месец август няма да се издават документи и няма да се записват студенти!