Кръгла маса „Медиация и възстановително правосъдие“

На 16.06.2022 г. в зала „Компас“ се проведе Кръгла маса на тема „Медиация и възстановително правосъдие“. Събитието е част от програмата за 30-годишнината на Юридическия факултет на Пловдивския университет и се организира съвместно с ЕЛСА – Пловдив с участието на гост-лектор по програма „Еразъм“ –  Д-р Михал Пено от Юридическия факултет на Шчечинския университет – Полша. Юридическият факултет на Пловдивския университет бе представен от преподавателите ас. Мария Симеонова, ас. Христо Кутиев, докторантите Иван Петров, Велина Антонова, Георги Спасов и студентите Алекс Радков, Бояна Боянова, Елеонора Димитрова, Тонита Маркова и Кристиана Райчева.

Начало на кръглата маса бе дадено от доц. д-р Константин Пехливанов – ръководител на катедра „Публичноправни науки“. Събитието обхвана широк кръг от теми, включващи международноправната уредба на възстановителното правосъдие и медиацията, проблемите на законодателството в страните-членки на ЕС и националното законодателство, предложения за имплементиране на международни норми и развитието на възстановителното правосъдие и медиацията в Република България. Дискусията след всяка презентация показа заинтересоваността на участниците и гостите към тематиката и постави въпроси, които предполагат развитието на подобен формат инициативи свързани със възстановителното правосъдие и медиацията в България.