Международна парламентарна стипендия на Германския Бундстаг

Германският Бундестаг съвместно с Хумболтовия, Свободния и Техническия университети в Берлин предоставя Международна парламентарна стипендия (IPS): https://www.bundestag.de/ips_global#url=L2V1cm9wYV9pbnRlcm5hdGlvbmFsZXMvaXBzL2Jld2VyYnVuZy9iZXdlcmJ1bmctMjQ0OTky&mod=mod462170

Ежегодно 120 млади хора от 50 държави, сред които и България, получаватединствената в световен мащаб Международната парламентарна стипендия (IPS) на Германския Бундестаг. От 1-ви март до 31-ви юли стипендиантите правят стаж в бюрото на депутат в Бундестага. Задачите са разнообразни: експертни разработки, писане на слова, писма и статии, подготовка на парламентарни заседания, административни и организационни дейности, както и придружаване на депутата в рамките на различни срещи и събития, включително и в неговия избирателен район.

По време на целия период стипендиантите са записани като студенти в Хумболтовия университет и по желание като слушатели в един от другите Берлински университети. Те имат шанса отблизо да опознаят не само работната среда в Бундестага и в германската политика като цяло, но и академичния и културния живот в столицата Берлин. И не на последно място се осъществява обмен между самите стипендианти, които научават много за културата, политиката и традициите на родните страни на другите участници в програмата.

Разходите на стипендиантите за пътуване до Германия и обратно, както и за жилище и прехрана по време на престоя в Берлин се поемат от организаторите. След края на програмата стипендиантите могат да се възползват от многото Алумни-клубове, които са създадени от бивши стипендианти, и да станат техни членове. Стипендията също има за цел да се задълбочат сътрудничеството между Германия и страните-участници, да се стимулират демократичните ценности и толерантността и да се подпомага културното многообразие.

Кандидатстването е възможно за всички български граждани, които:

– имат завършено висше образование;

– към началото на програмата не са навършили 30 години;

– владеят немски език много добре (B2);

– имат познания в областта на германската политика, общество и история.

Срок за кандидатстване: 31 юли 2022 г.

Допълнителна информация и документите за кандидатстване на немски език ще намерите тук: https://bit.ly/3c8Y86T

За въпроси относно IPS може да се обръщате към Посолството на Германия в София на следния e-mail-адрес: info(at)sofi.diplo.de