ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

по избрани теми от областта на международното частно право

На 27 септември 2022 г. (вторник) от 16 ч. в 9 ауд. ще се проведе лекция на тема: 

Признаване на чуждестранни арбитражни решения в Република Северна Македония

На 28 септември 2022 г. (сряда) от 10:30 ч. в 1 ауд. ще се проведе лекция на тема: 

Приложимо право при наследяванията – случаят на Република Северна Македония и Европейския съюз

Лектор: д-р Миряна Ристовска, доцент от ЮФ на Университета ,,Св. Кл. Охридски” в Битоля, Северна Македония

Поканени са всички колеги от Университета, имащи интерес по темите. 

Заповядайте!