Откриване на академичната 2022/2023 г.

Откриването на академичната година за първокурсниците ще се проведе на 26.09.2022 г. (понеделник), от 12:30 ч. в 6 аудитория – Ректорат, с връчване на студентските книжки.

Лекциите по История на българската държава и право ще започнат след приключване на официалната част.