На вниманието на първокурсниците

Разпределението по групи на студентите от първи курс, редовна форма на обучение, е публикувано в „класната стая“ на курса.