Относно заплащането на таксите за обучение

Семестриалната такса за обучение се заплаща в срок до:

– 20 календарни дни след началото на учебния семестър – за студентите в редовна форма на

обучение;

– 10 календарни дни след началото на учебния семестър – за студентите в задочна форма на

обучение.