На вниманието на студентите от редовна форма на обучение

На 13 октомври 2022 г. (четвъртък) учебните занятия, планирани след 13:00 ч. до края на деня, се ОТМЕНЯТ.

На 14 октомври 2022 г. (петък) се ОТМЕНЯТ учебните занятия за втори, трети, четвърти и пети курс поради провеждане на Юбилейна международна конференция по повод 30 години от създаването на Юридическия факултет на ПУ. Студентите могат да присъстват по избор на различните панели съобразно обявената на специализирания сайт на ЮФ програма на конференцията.

На 14 октомври 2022 г. първи курс ще имат лекции по график.