На вниманието на дипломиралите се студенти през м. май и м. юни 2022 г.

Всички студенти от редовна и задочна форма на обучение, дипломирали се през м. май и м. юни 2022 г., следва задължително лично да се подпишат в дипломата си в отдел “Учебен“, каб. 225 (приемно време: от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.) в срок от 02.11. до 18.11.2022 г.
Необходими са една снимка с формат 3.5/4.5 см. (по възможност да е матирана) и бележка
от библиотеката, че не дължат книги .