КОНКУРС ЗА ИЗЯВЕНИ СТУДЕНТИ

В навечерието на наближаващия студентски празник,

по случай 300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски,

260-годишнината от написването на неговата История славянобългарска

и 30-годишнината на Юридическия факултет на Пловдивския университет,

Деканът на Факултета, съвместно с издателство Сиби,

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗЯВЕНИ СТУДЕНТИ

от Юридическия факултет

1. Ако сте студент от Юридическия факултет и имате постижения в поне две от посочените области:

– висок успех (среден успех от следването до момента);

– научноизследователски постижения (участия и награди от конкурси за научно творчество и/или публикувани в рецензирани издания научни съчинения от областта на правото);

– организаторски и лидерски умения (за провеждането на конкретни събития на ЮФ/ФССЮФ/СС на ПУ, на утвърдени студентски организации);

– работа в екип (треньорски умения на отбор студенти, отборни постижения на студентски състезания в отделни области на правото/решаване на казуси и др. подобни);

– извън областта на правото (спорт; авторство на произведения на литературата или изкуството; артистични или други творчески заложби).

2. Можете да участвате в настоящия конкурс, като предоставите информация и доказателства за изпълнение на критериите от т. 1 чрез попълване на следния Гугъл формуляр от служебната Ви поща в срок до 2 (втори) декември 2022 г. https://forms.gle/dgLQmQMU4gwVRjEc9

Информацията за успех ще бъде проверена служебно, като само се декларира.

3. Колкото повече са покритите от Вас критерии, сте по-близо до награда.

4. Обявяване на наградените и връчване – 07.12.2022 г.

Успех!

От организаторите