СТУДЕНТСКИ ФИЛОСОФСКИ СЕМИНАР

СТУДЕНТСКИЯТ ФИЛОСОФСКИ СЕМИНАР при Философско-историческия факултет и 

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА при Юридическия факултет
Ви канят на
Разговор с продължение:
От грешка и грях към грешките в правото

Участват:
доц. дфн Стоян Ставру (ПУ, БАН), доц. д-р Ангел Шопов (ПУ), гл. ас. д-р Делян Недев (УНСС)

02.12.2022 г. (петък), 13:00 ч.
Ректорат, зала „Компас“

Заповядайте!