СБИРКА НА КЛУБА НА ЦИВИЛИСТА

A picture containing console table

Description automatically generated

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА

ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

Ви кани на декемврийската си сбирка,

на която ще се представи и дискутира темата

Примамващата реклама като нелоялна търговска практика

Лектор: д-р Жана Колева,

главен асистент в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

Сбирката ще се състои на 19 декември 2022 г. (понеделник) от 17.30 ч.

в 51 сем. зала на Ректората.

За повече информация и материали за предварителен прочит,

моля пишете на civilistklub@uni-plovdiv.bg

Клубът е платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.

Заповядайте!