БЪДЕЩИ ЮРИСТИ ПРИСЪСТВАХА НА ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И СЕ СРЕЩНАХА С ПРЕЗИДЕНТА

Кръжокът по публичноправни науки навърши 5 години

Студенти по право от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, част от Кръжока по публичноправни науки, се запознаха на място с работата на народните представители. Бъдещите юристи проследиха част от пленарно заседание на Народното събрание, по време на което се разискваха законодателни промени, изслушаха политическа декларация по определена национална тема, а преди това наблюдаваха дали се спазва Правилникът за организация и дейността на НС като дискутираха процедурата по установяване на кворум в пленарната зала с преподавателя си по Конституционно право доц. д-р Христо Паунов, по чиято инициатива се реализира посещението в законодателния орган на страната. От края на миналата академична година доц. Паунов е определен за ръководотел на Кръжока по публичноправни науки към Юридическия факултет.

Домакин на пловдивските студенти беше зам.-председателят на 48-то НС Никола Минчев, който е юрист по образование. Избраният от Пловдив-град народен представител, заедно със свои колеги, надълго и нашироко разясниха практическите аспекти на законодателния процес, който студентите изучават в дисциплините „Конституционно право” и „Парламентарно право” като разказа конкретни случки и казуси от дейността на 47-то НС, на което той бе председател.

Освен юридическа част, посещението на студентите по право включваше и културно-историческа част. Те разбраха кога, по какъв повод и в какъв стил е изградена представителната сграда на НС, какви кабинети има, кога и кой има право да ги ползва. Не пропуснаха да застанат на „трибунката“ – мястото, от където парламентарните групи правят изказвания пред медиите, където си направиха и обща снимка. В кулоарите на НС разгледаха снимките на всички председатели на НС, както и копия на четирите български конституции. Мнозина от студентите си дадоха обещание един ден да прекрачат прага като народни представители, които да „коват” много по-добри закони от сегашните законотворци.

Два дни преди да се срещнат с депутатите, студенти от Кръжока по публичноправни науки, имаха и посещение в Президентството. Сподeляйки виждането, че държавният глава е необходимият коректив на обществено-политическите процеси в страната, а също така и пазител на духа на държавността, студентите се срещнаха с президента Румен Радев. Той ги прие в гербовата зала на администрацията на президентската институция, където проведе разговор с бъдещите юристи относно това как държавният глава упражнява своите конституционни правомощия.  Студентите се срещнаха и с членове на юридически екип на президента, като дискутираха заедно с тях актуални конституционноправни въпроси. Също така се запознаха с организацията на работа в администрацията на държавния глава и да разгледат президентската библиотека.

Посещенията в Народното събрание и при президента Румен Радев са част от инициативите по повод 5 години от учредяването на Кръжока по публичноправни науки и са посветени на 30-годишнината на Юридическия факултет на ПУ.

За началото на следващата 2023 година е предвидено студенти от Кръжока да посетят едно от министерствата и да се срещнат с орган на изпълнителната власт на най-високо ниво и да упражнят в реална среда знанията си по административно право. Предвижда се и посещение на Конституционния съд на Република България.

Иван Кърчев – докторант в ЮФ