Състезание по решаване на казуси по римско частно право

На 20 декември 2022 година се проведе традиционното състезание за решаване на казуси по римско частно право за студентите от първи курс от Юридическия факултет на Пловдивския университет. Повече от петдесет студенти показаха знанията и уменията си, придобити през текущия семестър, по дисциплината Римско частно право,извън предвидената задължителна аудиторна заетост. Важността на материята е огромна. Римската казуистика отваря вратите към по-нататъшните занятия, на които студентите решават казуси по дисциплините от съвременното частно право, както и към бъдещата им практика. Състезанието беше оспорвано. Благодарим за прекрасната организация на преподавателите по дисциплината проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова, ас. д-р Тихомир Рачев и докт. Таня Мирчева. В журито взеха участие проф. д-р Люба Панайотова, доц. д-р Ангел Шопов и д-р Т. Рачев. Наградите за участниците осигуриха Юридическият факултет и издателство Сиби. С това последно академично събитие завърши поредицата от прояви, планирани по повод на 30-годишнината на ЮФ.  

Да пожелаем много следващи годишнини и устремени към знанието студенти! 

След финала, сред участниците в състезанието на преден план с тениските на ЮФ са двата отбора – финалисти. Първа награда взе отбор Улпиан с капитан Емине Талипова и членове Гергана Узунова, Николай Стоилов и Слави Чавдаров. Второто място, с разлика от една точка, зае отбор Цицерон с капитан Елена Първанова и членове Зара Гулева, Альона Мардар, Мирослава Боева и Николета Николова.