Обучение на студенти и практикуващи юристи по въпросите на арбитража

Обучение на студенти и практикуващи юристи по въпросите на арбитража – https://www.bcci.bg/news/19288