Състезание по гражданско право

В началото на летния семестър, на 13.02.2023 г., се проведе викторина (куиз) по гражданско право, организиран от Клуба на юриста ,,Пловдив“. Събитието събра студенти от втори и следващи курсове, дори вече завършили, имащи интереси в тази правна област. Неслучайно куизът се проведе сега, след сесията, в която се предполага, че студентите от втори курс успешно са положили изпита си по гражданско право – обща част.

Във всеки кръг се поставяха нови въпроси към участниците, главно от тематиката на сделките, тяхната действителност и  упълномощаването. Студентите трябваше да покажат високо ниво на познаване не само на материалния закон, но и на релевантната съдебна практика.