На вниманието на студентите и докторантите – Лекториум по академично правно писане

Първа среща за тази учебна година ⃰ – понеделник, 13 март 2023 г.,

начало: 18 часа, на линка meet.google.com/qak-fkiy-dsc

Лектор: проф. д-р Поля Голева

Тема: За научноизследователската дейност и писането на дисертация в областта на правото – специфични моменти, примери и препоръки

Модератор: доц. д-р Ангел Шопов

Дискусия с лектора

Планирано времетраене: 75 мин.

Заповядайте!

⃰ При поискване от конкретен участник се издава сертификат.