Лекции по Гражданскоправниаспекти на използването на изкуствения интелект 

КУРС ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ + “ В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

по Гражданскоправни аспекти на използването на изкуствения интелект (на английски език), на 7 и 8 март (вторник и сряда) 2023 г. от 15 ч. в 8 ауд. на Ректората на Университета.

Лектор д-р Габриела Бар, Университет на Ополе, Полша

На присъстващите се издава сертификат, ако  поискат.

Заповядайте!

“ERASMUS +” LECTURES AT THE LAW FACULTY

Title of the series

Civil Law Aspects of Using Artificial Intelligence Systems

Lecturer

         Dr. Gabriela Bar, University of Opole, Poland

On 7 and 8 March (Tuesday and Wednesday) 2023, 8th Lecture Hall at the University Rectorate, Starting time 15:00

 Topics on 7 March:

The influence of new technologies on civil law

Artificial Intelligence in contracts and ex-contractual liability

Topics on 8 March:

Personal data and machine data

Ethical aspects of using Artificial Intelligence

An attendance certificate for will be delivered upon request.

Looking forward to seeing you!