ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ

Клубът на цивилиста и Клубът на юриста ,,Пловдив” при Юридическия факултет на ПУ

ВИ КАНЯТ НА ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ 

на тема: Технологични и правни аспекти на децентрализираните финанси (DeFi) в блокчейн екосистемата

Лектор: адвокат Атанас Костов

Лекцията ще се проведе на 28 март (вторник) 2023 г. от 17:30 ч. в 9 ауд. на Ректората.

Заповядайте!