Анкета за потребителите на кадри

Анкета за проучване на мнението на потребителите на кадри относно професионалната подготовка на възпитаниците на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ тук: 

https://anketipu.uni-plovdiv.bg/app/form?id=210

Уважаеми работодатели, Вашето мнение е ценно за нас. То ще ни помогне да идентифицираме състоянието на качеството на предлаганото от нас обучение и да предприемем подходящи действия за удовлетворяване на Вашите нужди от качествени кадри.