Лекториум по академично правно писане

Втора среща за тази учебна година ⃰ – сряда, 26 април 2023 г.,

начало: 18 часа, на линка meet.google.com/qak-fkiy-dsc

Лектор: Крум Тодоров, редактор в издателство ,,Сиби“, съдебен помощник във Върховния касационен съд и докторант пред защита

Тема: Най-често срещаните грешки в академичното писане – поглед на редактора

Модератор: доц. д-р Ангел Шопов

Дискусия с лектора

Планирано времетраене: 75 мин.

Заповядайте!

⃰ При поискване от конкретен участник се издава сертификат.