НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „РОЛЯТА НА  ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС В ПРАВОСЪДИЕТО”

           По случай  16 април – Ден на Конституцията, професионален празник на българските юристи и съдебни служители,  Адвокатска колегия – Пловдив и Юридическият факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” организират НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА ДИСКУСИЯ на тема „РОЛЯТА НА  ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС В ПРАВОСЪДИЕТО”,  която ще се проведе на 22 април 2023 г. от 14:00 ч. в Ректорат на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – аудитория № 6

          Деканатът на Юридически Факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Дискусията, на която ще бъдат представени изложения и ще се проведат дискусии по следните теми:

Ø    „РОЛЯТА НА ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС В КОНСТИТУЦИОННОТО  ПРАВОСЪДИЕ”изложение на проф. д-р Янаки Стоилов, член на Конституционния съд на Република България;

Ø        „РОЛЯТА НА ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ – изложение на доц. д-р Екатерина Салкова, преподавател в ЮФ на ПУ ”Паисий Хилендарски”;

Ø        „РОЛЯТА НА ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС В АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОСЪДИЕ”- изложение на съдия Мариана  Шотева, административен ръководител на  Административен съд – Пловдив;

Ø        „РОЛЯТА НА ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВОСЪДИЕ”- изложение на Георги Стойчев, адвокат от Софийска адвокатска колегия.