СБИРКА НА КЛУБА НА ЦИВИЛИСТА

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 

Ви кани на майската си сбирка, на която ще се представи и дискутира темата 

Видовете завет и тяхното практическо значение

Лектор: Никола Йовчевдокторант по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет

Сбирката ще се състои на 9 май 2023 г. (вторник) от 18:15 ч. в 54 с.з. в Ректората

Клубът е платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.

Заповядайте!