НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „РОЛЯТА НА ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС В ПРАВОСЪДИЕТО”

На 22 април 2023 г. от 14:00 ч. в 6 аудитория на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски” се проведе Научно-практическа дискусия на тема „РОЛЯТА НА ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС В ПРАВОСЪДИЕТО”, организирана от Адвокатска колегия – Пловдив и Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Форумът беше посветен на 16 април – Ден на Конституцията, професионален празник на българските юристи и съдебни служители.
Начало на събитието беше дадено с встъпителни думи на адв. Албена Пискова – член на
Висшия адвокатски съвет.
Доц. д-р Даниела Дончева – декан на Юридическия факултет и адв. Георги Баев –
председател на Адвокатска Колегия – Пловдив приветстваха гостите на официалното събитие.
Бяха представени доклади по следните теми:
„РОЛЯТА НА ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС В КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВОСЪДИЕ”-
изложение на проф. д-р Янаки Стоилов, член на Конституционния съд на Република България;
„РОЛЯТА НА ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ – изложение на
доц. д-р Екатерина Салкова, преподавател в ЮФ на ПУ ”Паисий Хилендарски”;
„РОЛЯТА НА ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС В АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОСЪДИЕ”-
изложение на съдия Мариана Шотева – административен ръководител на Административен съд
– Пловдив;
„РОЛЯТА НА ПРАВНИЯ ИНТЕРЕС В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВОСЪДИЕ”- изложение на
Георги Стойчев – адвокат от Софийска адвокатска колегия;
,,ПРАВЕН ИНТЕРЕС И ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ В ПРАВНИЯ РЕД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ‘‘ – изложение на доц. д-р Христо Христев – адвокат от Софийската адвокатска колегия,
преподавател в ЮФ на СУ ,,Климент Охридски‘‘.
Дискусията след докладите показа заинтересоваността на участниците и гостите – адвокати,
преподаватели и студенти към тематиката и постави множество въпроси относно правния
интерес в различни области на правото.
Форумът приключи със заключителен обобщен анализ на проф. д-р Янаки Стоилов.