Трето място за отбор на Юридическия факултет в национално състезаниеНа 13 май 2023 г. в Бургаския свободен университет (БСУ) се проведе десетото юбилейно Национално състезание по решаване на частноправен казус, организирано от Центъра по юридически науки (ЦЮН) при БСУ. В състезанието взеха участие общо 12 отбора от осем юридически факултета от страната. Състезателите бяха студенти от трети до пети курс по специалността „Право“. От името на ЮФ на Пловдивския университет участваха два отбора, тренирани в допълнителни занимания от асистентите по частноправни дисциплини в рамките на Кръжока по гражданско и търговско право.

Надпреварата се проведе в два кръга, като всеки от участниците следваше да защити позицията на ищец или ответник в симулиран процес. Студентите имаха на разположение да изготвят позициите си в рамките на един час, след което бяха оценявани от жури, съставено от преподаватели от ЮФ на БСУ, ВСУ, ВТУ, НБУ, ПУ, СУ и ЮЗУ.

При презентирането на позициите на страните във втората финална част от състезанието, студентите показаха задълбочени познания по облигационно и търговско право, както и способности за мислене и формулиране на позиции за кратко време (пет минути) за реплики и дуплики. След много оспорваните двубои, които затрудниха оценяващите, се откроиха четири отбора с участници студентите от ЮФ на СУ, ПУ и БСУ, с минимални разлики в точкуването. На трето място, с равен брой точки, бяха класирани по един отбор от ПУ и от БСУ. Журито определи първото и второ място за отборите на ЮФ на СУ.

В отбора на ЮФ на Пловдивския университет със студенти, заел третото място, участват за първи път в подобно състезание студентите в редовно обучение Христо Стайков (капитан, V курс) заедно с третокурсничките Линда Бонева и Габриела Иванова. Те изложиха отлично позицията на ищец по представения казус, както и формулираха и посочиха реплики по отношение на становището на ответника. Отборът се открои както със знанията си от областта на гражданското и търговско право, така и със способностите си по правна реторика.

Участниците в отборите с призови места бяха наградени от проф. д-р Силви Чернев, който е водещ организатор от страна на ЦЮН към БСУ, също и преподавател в ЮФ на ПУ. От страна на ЮФ на ПУ участва и гл. ас. д-р Андреан Славчев. Студенти и преподаватели се поздравиха за доброто представяне на отборите и си пожелаха нови следващи и по-вълнуващи срещи.

Ангел Шопов, Линда Бонева