На вниманието на студентите от специалност „право“, 3-ти курс, редовна и задочна форма на обучение

Период за провеждане на задължителната практиката в Районна прокуратура – гр. Пловдив:

1.Задочно обучение- 05.06. – 16.06.2023 г.

2.Редвно обучение- 19.06. – 11.09.2023 г.

За по-добра координация, в първия ден на практиката за съответната група е необходимо нейният отговорник да се яви лично при административния секретар на РП – Пловдив със студентските книжки за отбелязване началото на практиката.