На вниманието на студентите от специалност „право“, 2-ри курс, редовна и задочна форма на обучение

Период за провеждане на задължителната практиката в Община Пловдив (пл. „Ст. Стамболов“ №1):

1.Задочно обучение – 05.06. – 16.06.2023 г.

2.Редвно обучение – 05.06. – 16.06.2023 г.

За по-добра координация, в първия ден на практиката е необходимо отговорникът на всяка административна група да се яви лично при г-н Ванко Иванов – началник на отдел „Управление на човешките ресурси“, със студентските книжки за отбелязване началото на практиката.