ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – редовна сесия

Държавните изпити ще се проведат на  следните дати:

ДИ по ГПН – 06.10. и 07.10.2023 г.

ДИ по НПН – 27.10. и 28.10.2023 г.

ДИ по ППН – 17.11. и 18.11.2023 г.

Заявления ще се приемат в отдел “Учебен“, каб. 225 (приемно време: от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.) или онлайн, в срок от 04.09. до 15.09.2023 г. вкл.

Забележка: При първо явяване на държавни изпити, заявленията се подават лично след направена справка в отдел „Учебен“.