Преместване от друго висше училище

Предварителни условия: Успешно приключване на първата учебна година и при спазване на държавните изисквания.

Необходими документи:

  1. Академична справка;
  2. Заявление до Декан и Ректор;
  3. Квитанция от платена такса за процедурата по преместване (30,00 лв.).

Документите се депозират в отдел “Учебен“, каб. 225 (приемно време: от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.) в срок от 03.07. до 14.07.2023 г. включително.

Информация за резолюцията на подаденото заявление може да се получи при инспектора в отдел „Учебен“ или на e-mail: p_lupova@uni-plovdiv.bg.

При положителна резолюция на Декан и Ректор, се подават необходимите документи за  записване + Заповед за отписване от висшето училище, поради преместване в друго висше училище, при инспектора в отдел „Учебен“.

Забележки:

  1. Студентското положение (курс, приравнителни изпити и др.) се определят от Декана на Юридическия факултет;
  2. Преместените студенти в Университета заплащат следните семестриални такси:
  • За студенти, прехвърлящи се от държавни висши училища в България и представили документите по т.1, 2, 3 и 4 – Държавна такса за обучение по специалността, съгласно заповедта за семестриални такси за текущата учебна година;
  • За студенти, прехвърлящи се от частни висши училища или не представили документ по т. 4 от държавни висши училища – Такса за платено обучение, съгласно заповедта за семестриални такси за текущата учебна година;
  1. Инспекторът от отдел „Учебен“ изготвя заповед на Ректора за записване на студента в Университета.