СТУДЕНТСКА ЮРИДИЧЕСКА НАУЧНА АКАДЕМИЯ 2023

Четирима студенти от Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ бяха наградени за своите научни разработки, представени на традиционната Студентска юридическа научна академия (СЮНА).

СЮНА 2023 беше организирана от Студентския съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ с личната подкрепа на проф. Иван Тодоров, а „Сиела – Норма“ АД осигури наградите – правна литература на издателство „Сиела“ и едногодишен абонамент за правноинформационните системи Сиела – Норми и Сиела – Практика.

В трите дни на академията бяха представени 18 труда на юридическа тематика, които засягат въпроси от областта на един или няколко правни отрасли и/или институти. Те бяха оценени от жури в състав: проф. д-р Григор Григоров – председател, проф. д-р Люба Панайотова, доц. д-р Екатерина Салкова, адв. Евдокия Кемалова и Васил Илиев (победител от СЮНА 2022).

Първа награда беше присъдена на Габриела Иванова. Тя е изследвала „Отказът от наследство от малолетен наследник”.

Вяра Трифонова е носител на втората награда за своята разработка на тема „За давностните срокове на електронните фишове“.

На трето място беше класирано изследването на Миглена Богданова „Милитаризацията на космоса – правни проблеми и аспекти за решаването им”.

Наградата на председателя на журито беше връчена на Владимир Красенов за темата  „Юридически предизвикателства на Регламент 2017/1939”.

СЮНА е научно-практически форум, създаден по инициатива на студенти и преподаватели от Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ като традиционно събитие в живота на факултета, което се провежда всяка година. Неговата цел е да стимулира студентското научно творчество. Тази година събитието се провежда за 10-ти пореден път!