На вниманието на студентите от първи курс, редовна форма на обучение

На 02.10.2023 г. (понеделник) занятията на студентите от първи курс, редовна форма на обучение, ще започнат от 9:00 ч., в 6 аудитория с официално откриване на учебната година и раздаване на студентските книжки от декана на ЮФ.