Обучение „Правна помощ“

Адвокатска колегия – Пловдив организира и кани студентите от Юридическия факултет на следните семинари:

На 07.10.2023 г. в Аграрния университет

Семинар-обучение на тема: „Възобновяване на наказателни дела“ с лектор съдия Валя Рушанова от Наказателната колегия на Върховния касационен съд – от 09:30 ч. до 13:00 ч. (с почивка от 11:00 ч. до 11:30 ч.)

Семинар-обучение на тема: „Разследване на ПТП, технически коментар за адвоката“ с лектор проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков, магистър по право – зам.-ректор на ТУ и вещо лице – от 14:00 ч. до 17:30 ч. (с почивка от 15:30 ч. до 16:00 ч.)

Срок за записване – до 28.09.2023 г.

На 04.11.2023 г. в Аграрния университет

Семинар-обучение на тема: „Родителско отчуждение“ с лектори: съдия Галя Вълкова, г-жа Диана Видева (психолог) и д-р Елена Недялкова Михайлова (психиатър). от 09:30 ч. до 17:00 ч.

Срок за записване – до 16.10.2023 г.

При желание за участие, моля да изпратите три имена и телефон за контакт на имейл: pp.office@plovdivlaw.org