Относно записването в по-горен курс

Съгласно решение на Факултетния съвет на Юридическия факултет (Протокол № 113/20.09.2023 г.), студентите могат да продължат обучението си в по-горен курс с три невзети изпита по изключение за академичната 2023/2024 г.

Студенти, които имат повече от три невзети изпита и желаят да подат заявление до декан, могат да го направят в срок до 10.10.2023 г. (вторник) в каб. 225.