На вниманието на дипломиралите се студенти от МП „Публична администрация“

Всички студенти от МП „Публична администрация“, дипломирали се на 19.05.2023 г., следва задължително лично да се подпишат в дипломата си в отдел “Учебен“, каб. 225 (приемно време: от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.) в срок от 09.10. до 20.10.2023 г. вкл.
Необходими са една снимка с формат 3.5/4.5 см. (по възможност да е матирана) и бележка
от библиотеката, че не дължат книги .