КОНКУРС ЗА ИЗЯВЕНИ СТУДЕНТИ

В навечерието на наближаващия студентски празник Деканът на Факултета
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗЯВЕНИ СТУДЕНТИ

от Юридическия факултет

 1. Ако сте студент от Юридическия факултет и имате постижения в поне две от
  посочените области:
  – висок успех (среден успех от следването до момента);
  – научноизследователски постижения (участия и награди от конкурси за научно
  творчество и/или публикувани в рецензирани издания научни съчинения от областта на
  правото);
  – организаторски и лидерски умения (за провеждането на конкретни събития на
  ЮФ/ФССЮФ/СС на ПУ, на утвърдени студентски организации);
  – работа в екип (треньорски умения на отбор студенти, отборни постижения на
  студентски състезания в отделни области на правото/решаване на казуси и др. подобни);
  – извън областта на правото (спорт; авторство на произведения на литературата или
  изкуството; артистични или други творчески заложби).
 2. Можете да участвате в настоящия конкурс, като предоставите информация и
  доказателства за изпълнение на критериите от т. 1 чрез попълване на следния Гугъл
  формуляр от служебната Ви поща в срок до 4 (четвърти) декември 2023 г.
  https://forms.gle/TQVwWuBcn4mWCYEEA
  Информацията за успех ще бъде проверена служебно, като само се декларира.
 3. Колкото повече са покритите от Вас критерии, сте по-близо до награда.
 4. Обявяване на наградените и връчване – 07.12.2023 г.
  Успех!

От организаторите