СТУДЕНТИ ОТ ЮФ ПОСЕТИХА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

От тази година в Юридическия факултет се предлага изучаването на новата избираема дисциплина „Правен режим на защитата от дискриминация“, чиято цел е студентите да придобият знания за наличните съвременни механизми за защита от дискриминация. 

На 23 ноември 2023 г. петокурсници от Факултета посетиха Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Бъдещите юристи се срещнаха с доц. д-р Анна Джумалиева – председател на Комисията, с която дискутираха особеностите на дейността на държавния орган и тенденциите в областта на правата на човека. Те разбраха какво е основанието за създаване на Комисията, как се формира нейният състав и с какво тя се отличава от останалите органи по равенството в другите държави членки на ЕС. Студентите придобиха впечатления за особеностите на производството пред КЗД – от кого може да бъде сезирана, какви са нейните правомощия и какви са най-често срещаните случаи на дискриминация на практика и нейното доказване.

Петокурсниците придобиха непосредствена представа за работа на Комисията за защита от дискриминация като присъстваха на насрочени открити заседания през деня. Членовете и служителите запознаха студентите с обичайната организация на работата по конкретните преписки, както и със спецификите, свързани със съдействието на жертвите от дискриминация.

Гостите и домакините се обединиха около идеята, че е необходим „усет“ за разпознаване на основните права, за който не е достатъчна само формалната регламентация на забрани, а създаването на убеждение. Правото следва да насочи усилията си към зачитане на различията, толериране на разнообразието и търпимостта.