Състезание по решаване на казуси по римско частно право

На 10 януари  се проведе първото   академично събитие в Юридическия факултет за 2024 година – традиционното състезание за  решаване на казуси по римско частно право. Около петдесет студенти от първи курс изявиха интерес и  показаха знанията и уменията си, придобити през първия за тях семестър, по дисциплината Римско частно право. Състезанието се провежда извън предвидената задължителна аудиторна заетост. Важността на материята е огромна. Римската казуистика улеснява надграждането на познанията 

на студентите по множество  дисциплини от съвременното частно право, като е предпоставка и за по-добрата им реализация  в практиката.Състезанието премина честно, в спортсменски дух, при сериозно оспорвани финали с минимална разлика между крайните противници. Благодарим за сериозния интерес от студентите и за показаните знания! Активните участнички Красимира Стаменова и Ивет Кузева бяха наградени поради свои индивидиални участия без допуснати грешки на зададените казуси. Те бяха и капитани на отборите финалисти. Отбор Лекс с капитан  Ивет Кузева и членове Даниела Ангелова, Калоян Атанасов и Димитър Иванов спечели първа награда. Второто място, с разлика от една точка, зае отбор Лагерфелд с капитан  Красимира Стаменова   и членове Ирина Христова, Валентина Чалъкова и Диман Ямалийски. 

Благодарим за прекрасната организация на преподавателите по дисциплината проф. дюн Малина Новкиришка-Стоянова, гл. ас. д-р Тихомир Рачев и докт. Таня Мирчева! В журито взеха участие доц. д-р Ангел Шопов, гл. ас. д-р Андреан Славчев, д-р Т. Рачев 

и докт. Таня Мирчева. Наградите за участниците осигуриха Юридическият факултет, списание Ius romanum и Пловдивско университетско издателство. 
Да пожелаем много следващи турове на Състезанието и участници в него, нетърпеливи да покажат знания и умения!