ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – поправителна сесия

Държавните изпити ще се проведат на  следните дати:

ДИ по ГПН – 22.03. и 23.03.2024 г.

ДИ по НПН – 19.04. и 20.04.2024 г.

ДИ по ППН – 17.05. и 18.05.2024 г.

Заявления ще се приемат в отдел “Учебен“, каб. 225 (приемно време: от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.) или онлайн, в срок от 05.02. до 05.03.2024 г. вкл.

Забележка: При първо явяване на държавни изпити, заявленията се подават лично след направена справка в отдел „Учебен“.