Първо национално студентско състезание по административноправни науки

На 13.01.2024 г. се проведе Първо национално студентско състезание по административноправни науки, организирано от Върховния административен съд, Нов Български университет и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

В състезанието взеха участие студенти от юридическите факултети на шест висши учебни заведения. Юридическият факултет на Пловдивския университет бе представен от отбор, в който участваха студентите от трети курс- Стоян Георгиев, Дебора Михалева, Дияна Бояджиева, Димитър Петров и Димитър Михалев. Състезателният жребий определи отборът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да се състезава в ролята на ответник срещу тима на СУ „Св. Климент Охридски“. Студентите пледираха уверено и демонстрираха високо ниво на процесуални познания.