Награди „Д-р Илко Ескенази”

Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази” към Международна фондация „Св.св. Кирил и Методий” обявява национален конкурс за присъждане на Награди „Д-р Илко Ескенази” – за право и икономика.

Мемориалният фонд e създаден в края на 1994 година в памет на д-р Илко Ескенази за неговите големи теоретически, законодателни и практически приноси в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз, както и в памет на неговите усилия за подпомагане творческото развитие на талантливите млади хора, работещи в тази област.

Конкурсът има за цел да отличи по един писмен труд в областите „Право” и „Икономика”,свързан с членството на България в ЕС.

Той е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 01.01.2024 година, както и за студенти в юридическите и икономическите специалности.

Наградният фонд е 5000 лева, разпределен за специалностите „Право” и „Икономика”.

На сайта на Международна фондация „Св.св.Кирил и Методий” – www.cmfnd.org, Програми, Фонд „Д-р Илко Ескенази”, Правилник – ще намерите подробна информация за условията за кандидатстване. За въпроси може да пишете на ел.поща : nina@cmfnd.org.