Академичен форум за есе

Регламент

  1. Допуснатите до участие в академичния форум студенти и предоставените от тях есета се обявяват предварително.
  2. Обявата по т. 1 е едновременно и покана към тях да присъстват на провеждането на форума на 16 април 2024 г. в 4. аудитория на Ректората от 15 ч.
  3. Неявяването на студентите, предоставили есета, на форума на 16 април, ги лишава от правото да участват в класирането на есетата.
  4. Поредността на изказванията се определя непосредствено след откриването на академичния форум.
  5. Всеки автор представя своето есе в резюме от три минути.  Представянето се точкува по критериите, които се прилагат и спрямо написаното есе. Сборът от точките, получени при представянето и при оценяването на самото есе, оформят крайното класиране.
  6. След приключването на представянията и кратко съвещание журито обявява класиране на участниците (пето – първо място).
  7. Журито награждава първите петима участници. На всички останали се предоставят сертификати за участие. Закриване. Снимки с журито и участниците.