Съдия от Международния наказателен съд беше гост на Кръжока по международноправни науки и МП  „Международни отношения“

За първи път на Юридическия факултет гостува съдия от Международния наказателен съд. На 27.02.2024 г. Алтея Вайлет Алексис-Уиндзор се включи директно от Хага, Нидерландия и изнесе лекция на тема: „Мястото на жертвите – сравнение между Международния наказателен съд и националните юрисдикции“.

Доц. д-р Гергана Гозанска – ръководител на Кръжока по международноправни науки, запозна аудиторията с професионалния опит на г-жа Алексис-Уиндзор като съдия във Върховния съд на Тринидад и Тобаго и в Международния наказателен трибунал за Руанда в периода 2004-2013 г.

В началото на лекцията гостът изброи престъпленията, попадащи под юрисдикцията на съда: геноцид, престъпления срещу човечеството ,военни престъпления и престъпления на „агресия“ и визира предпоставките за упражняване на неговата юрисдикция. Тя посочи примери за защитата на жертвите от престъпления в националните законодателства на редица държави, като Швеция, Канада, Япония, Обединеното кралство и Кения и направи съпоставка между тях. Бяха разгледани текстовете от Римския статут, предвиждащи защита на жертвите. Подробно бяха анализирани приложимите разпоредби, регламентиращи защитата на жертвите и свидетелите и участието им в производството (чл. 68),  дължимото обезщетение на жертвите (чл. 75), обезщетението за всеки, който е станал жертва на неправомерно арестуване или задържане (чл. 85).  Съдия Алексис-Уиндзор заключи, че жертвите на престъпления следва да бъдат „активна страна“ в наказателното производство и да защитават своите права.

Лекторката отговори на студентски въпроси относно работата на Целевия фонд в ползва на жертвите на престъпления от компетентността на съда, както и за начина на изпълнение на постановените от него присъди.

Съдия Алексис-Уиндзор беше поздравена от проф. Ирена Илиева – ръководител на магистърска програма „Международни отношения“.  

Кръжокът събра повече от 100 души публика – студенти и присъединили се онлайн, които поднесоха благодарности за прекрасната лекция.