Успешно участие на отбор на ЮФ в международно състезание по права на човека

Отборът на ПУ „Паисий Хилендарски” в състав Дияна Парпарова, Добрина Цокова, Мирослава Боева и Ралина Димитрова (треньори адв. Николина Михайлова и Виктория Стоянова) се представи достойно на регионалния кръг в Дъблин, Ирландия на международното състезание по права на човека “Helga PedersenMoot Court Competition”.

За финалните кръгове на състезанието, които ще се провеждат в Страсбург, Франция, се класираха общо 18 отбора. Отборът на ПУ зае 26-то място от всички участващи 52 отбори и за съжаление не продължи по-нататъшно участие към финалите.

Въпреки това, участничките показаха завидни знания и умения в хода на състезанието. Писмените защити, които предадоха в средата на м. декември 2023 г. се отличаваха с добра структура, като бяха проучени и анализирани голям брой дела на Европейския съд по правата на човека и това спомогна за добрата аргументация на тезите им. За своите писмени защити те получиха 27.81 точки (от максимален брой 40).

По време на регионалния кръг в Дъблин, Ирландия, участничките имаха възможност да пледират два пъти – веднъж като жалбоподател (Applicant) и веднъж като правителство (Respondent). Дияна Парпарова и Добрина Цокова като жалбоподатели се изправиха пред отбор от Полша, а Ралина Димитрова и Мирослава Боева като правителство срещу отбор от Обединеното Кралство. Точките, които им бяха отредени за представянето в устните кръгове са 30.56 (от максимален брой 40). Така крайната оценката за класиране на отбора бе 29.19.

В Дъблин студентите от ПУ се запознаха с много свои колеги от цяла Европа, като имаха възможност да пледират на английски език пред специалисти в областта на правата на човека,. Това е безценен опит за тяхното професионално развитие. Освен това, те успяха да създадат приятелства и незабравими спомени.