Международна интердисциплинарна кръгла маса

На 17.04.2024 г. в Пловдивския университет се проведе Международна мултидисциплинарна кръгла маса на тема ,,Трудова експлоатация, сексуална експлоатация и трафик на хора“. В събитието участваха студенти по криминология от Университета ,,Еразъм“ в Ротердам, Нидерландия, както и членове на Студентската асоциация ,,Criminology in Actie“, от една страна, и студенти от домакина – Юридическия факултет на Пловдивския университет (ЮФ). Участниците бяха приветствани от декана на ЮФ доц. д-р Даниела Дончева. След кратко представяне на университетите, студентите от ЮФ направиха свои отделни презентации в два панела – трудово- и наказателноправен.  

Студентите от ЮФ подготвиха презентациите, следвайки препоръките на организаторите на събитието гл. ас. д-р Ваня Митева и ас. Христо Кутиев. Петокурсничките Теодора Недялкова и Мария Гуджева се изявиха в първия, трудовоправен, панел, като разискваха аспекти на защитата на правата на работниците при извънреден труд, както и на принудата към труд. Във втория панел, посветен на наказателноправните проблеми, участваха Лора Апостолова (трафик на хора) и Константин Илчев (трафик на хора, сексуална експлоатация и жизнен стандарт) от 4-ти курс, третокурсничката Мадлен Павлова (трафик на деца) и Тонита Маркова (принудителни бракове) от 5-ти курс. След презентациите се проведе и едночасова дискусия с активното участие на всички студенти.