На вниманието на дипломиралите се студенти Випуск 2023 г.

Всички дипломирали се студенти от редовна и задочна форма на обучение Випуск  2023 г., следва задължително лично да се подпишат в дипломната книга  в отдел “Учебен“, каб. 225 (приемно време: от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.) в срок от 07.05. до 10.05.2024 г. вкл. Необходими са една снимка с формат 3.5/4.5 см. (по възможност да е матирана) и бележка от библиотеката, че не дължат книги .