ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

На 15 май 2024 г. (сряда) от 9:00 ч. в 116 кюмпютърна зала на Ректората. ще се проведат лекции на следните теми:

  • Наказателно правораздаване и процес в Полша – очертаване на системата
  • Злоупотреба с мерките за процесуална принуда – полски и европейски опит

На 16 май 2024 г. (четвъртък) от 15 ч. в 9 ауд. ще се проведе лекция на тема:

  • Модел на правната уредба на лова в Полша

Лектор: д-р Милош Кошчелняк-Маршал, преподавател в ЮФ на Университета в Ополе, Полша

Лекциите ще се проведат на български език.

Поканени са всички, имащи интерес по темите.

Заповядайте!