Относно учебната практика за втори курс в Общинска администрация

Периодът за провеждане на учебната практика за редовна форма на обучение е от 03. 06.2024 г. до 14.06.2024 г., а за задочна форма на обучениеот 17.06.2024 г. до 28.06.2024 г.

Съгласно изготвените таблици от отговорниците на курсовете са изпратени уведомителни писма до всички общини.

Студентите следва да се явят в 9:30 ч. на първия ден от започването на учебната практика в посочената от тях администрация.

Студентите, провеждащи практиката в администрацията на Община – Пловдив, е необходимо да се явят в първия ден в 9:30 ч. на адрес: гр. Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ №1, като се представят на охраната.